top of page

LongCOVID behandeling

Bij Sensori zien wij verschillende oorzaken van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Een vrij nieuwe oorzaak is 'longCOVID', ook wel post ‘COVID-19’ genoemd. Mensen die besmet zijn geweest met het welbekende COVID-19 virus, kunnen last krijgen van langdurige klachten die zeer uiteenlopen. Er is een lijst met ongeveer 200 symptomen die mensen ervaren als zij last hebben van longCOVID. LongCOVID is een nog zeer nieuw en onbekend fenomeen, waar op dit moment veel onderzoek naar is.


Veel van de klachten die patiënten met longCOVID ervaren zijn vergelijkbaar met die van patiënten met Niet-aangeboren hersenletsel. Binnen onze praktijk helpen wij daarom ook longCOVID patiënten met revalideren. Ervaar je klachten? Lees verder of neem direct contact met ons op. 

LongCOVID behandeling: Over ons

Klachten longCOVID

Op de website van de Rijksoverheid staan de volgende meest voorkomende klachten:


  • Vermoeidheid;

  • Kortademigheid;

  • Spierpijn;

  • Spierzwakte;

  • Hartkloppingen;

  • Aanhoudende verhoging.


Daarnaast geven zij op de website aan dat sommigen ook slaapproblemen, angst en andere psychische klachten kunnen ervaren. Uit ervaring weten wij dat patiënten ook hersenmist, vergeetachtigheid, geheugenverlies, concentratieproblemen en hoofdpijn kunnen ervaren.


De klachten kunnen in sommige gevallen zo extreem zijn dat ze maanden (dan wel niet jaren) aanhouden en er zelfs voor zorgen dat je niet meer instaat bent om deel te nemen aan het dagelijks leven, zoals werken, boodschappen doen, etc.

Sensori-23_edited.jpg
LongCOVID behandeling: Over ons
IMG_6761 (1).jpg

Longcovid behandelplan

Er is op dit moment nog veel onderzoek naar de klachten rondom longCOVID en ook hoe het op de juiste manier behandeld kan worden. Vanuit de overheid wordt vooral het advies gegeven om het gesprek aan te gaan met je huisarts. Echter, omdat er nog geen duidelijke behandeling is en ook nog niet alle symptomen in kaart gebracht zijn, kunnen ook huisartsen niet in alle gevallen het juiste advies geven. Hierdoor krijgt niet iedereen de juiste revalidatie aangeboden. 


Voor degenen die wel gaan revalideren, focust de behandeling zich nu nog met name op het goed leren omgaan met je klachten. Je wordt dan vaak gezien door een fysiotherapeut en ergotherapeut. Dus hoe blijf je enigszins fit, hoe kan je het beste prikkels vermijden en hoe voorkom je extreme vermoeidheid. Waar liggen je grenzen en hoe kun je daar zo veel mogelijk onder blijven. Daarnaast wordt er vaak een psycholoog ingeschakeld die met je gaat werken aan acceptatie van je nieuwe leven vol beperkingen.

LongCOVID behandelen met Sensori

​Bovengenoemde gaat over symptoombestrijding, maar pakt niet de echte aard van de klachten aan. Je blijft namelijk last van je klachten houden, je leert er alleen wat makkelijker mee om gaan. Ervaar jij klachten zoals, hersenmist, vergeetachtigheid, geheugenverlies, hoofdpijn en/of ben je snel overprikkeld als gevolg van longCOVID? Tijdens de kickstartweek van Sensori trainen we juist op het verbeteren van je klachten, zodat je helemaal geen rekening meer hoeft te houden met overprikkeling, vermoeidheid, hoofdpijn etc. 


Je kunt juist weer gaan nadenken over een leven zonder klachten en langzaam daar weer stappen in zetten. De gewone revalidatie is eerder een pleister voor het bloeden, waar wij je helpen je wond goed te genezen. Lees hier meer informatie over onze methode of kom direct in contact.

LongCOVID behandeling: Over ons
bottom of page